Odborná správa lesa

  • nabízíme služby zkušeného OLH
  • inovativní vedení lesního hospodářství
  • dotační poradenství
  • zajištění težebních/pěstebních služeb v jednom
  • zhodnocení situace lesních porostů
  • kalkulace investic do hospodaření v lese

Víte, že minimální sazba za výkon činnosti OLH je stanovena vyhláškou č. 423/2011 Sb.?

  • Od 1.4.2020 došlo ke zvýšení sazby, a to z částky 1,2 Kč/ha/den na částku 1,6 Kč/ha/den

Víte, kdy musí mít vlastník lesa svého OLH?

  • Pokud vlastníte více než 50 ha lesa, přidělí Vám stát OLH, který je placen dle předpisů správy, pod kterou spadá, nebo si ho můžete vybrat sami.