Lesní školka

 • vlastníme licenci č. 63199/2019-MZE-16212/2698
 • připravujeme převážně obalovanou sadbu z důvodu její úspěšnější ujímavosti
 • zajistíme výsadbu sazenic
 • najdete u nás zástupce listnatých i jehličnatých stromů:
  • smrk ztepilý (picea abies)

  • jedle bělokorá (abies alba)
  • jedle obrovská (abies grandis)
  • borovice lesní (pinus sylvestris)
  • douglaska tisolistá (psedotsuga meniesii)
  • buk lesní (fagus sylvatica)
  • dub zimní (quercus petraea)
  • lípa malolistá (tilia cordata)

Ceník sadebního materiálu sezóna podzim 2022/jaro 2023 na dotaz - info@heinwald.eu